01.09.2014-01.09.2016: 2 χρόνια λειτουργίας του ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης

Την 1η Σεπτεμβρίου 2016 συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Δημόσιου ΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Με αφορμή την επέτειο των δύο χρόνων λειτουργίας, και επί τη ευκαιρία της αποχώρησής μου από τη θέση του Διευθυντή του ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης προκειμένου να αναλάβω τη Διεύθυνση άλλου Δημόσιου ΙΕΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτήν την προσπάθεια, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με προσωπικές θυσίες και αμέτρητες ώρες δουλειάς: Συνέχεια ανάγνωσης

Κατάθεση φακέλου υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ

Η κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως ΙΕΚ υποβολής φακέλου το ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης, θα γίνεται στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 19/09/2016 έως 21/09/2016 κατά τις ώρες 15:00 – 18:00.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη και να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που επικαλούνται σ’ αυτή, με τη σειρά που περιγράφονται στα κριτήρια μοριοδότησης της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές παρακαλούνται:

 • Να αριθμήσουν κάθε φύλλο που περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλουν (χωρίς την αίτηση)
 • Να υποβάλουν ΜΟΝΟ εκείνα τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την προκήρυξη και μοριοδοτούνται.

Η ορθή συλλογή των δικαιολογητικών είναι αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων φοίτησης στο Α’ εξάμηνο

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12.09.2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων φοίτησης στο Α’ εξάμηνο των Δημόσιων ΙΕΚ.

Τα αποτελέσματα αναμένονται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ μετά τις 20.09.2016. Τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα οριστικής εκτύπωσης της αίτησής τους.

Εγγραφές καταρτιζομένων που έχουν ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ’ εξάμηνο σπουδών και ξεκίνησαν ήδη ή  πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση στις 15.09.2016, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Ε’ εξάμηνο το αργότερο μέχρι τις 15.09.2016.

Προσοχή! Η παρούσα ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ όσους καταρτιζόμενους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ’ εξάμηνο σπουδών και ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση μετά τις 30.06.2016 και μέχρι 15.09.2016. Δεν αφορά καταρτιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο και δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση.

 

Εγγραφές καταρτιζομένων που έχουν ολοκληρώσει το Β’ και Γ’ εξάμηνο σπουδών

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β’ και το Γ’ εξάμηνο σπουδών, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β’ εξάμηνο σπουδών από 13/09/2016 έως 16/09/2016 και ώρες 15:00-19:00.

Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Γ’ εξάμηνο σπουδών από 26/09/2016 έως 30/09/2016 και ώρες 15:00-19:00.

Κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ στο Γ ‘ εξάμηνο

Ενημερώνονται οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ, ότι δύνανται να αιτηθούν κατάταξη στο Γ’ εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016Β.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που θα λειτουργήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο είναι:

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 • Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του ΙΕΚ,  κατά τις ώρες 14:30 – 18:30, συνοδευόμενη από:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο ή πτυχίο συναφούς ειδικότητας από ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.λπ.).
 • Έντυπο από το οποίο φαίνεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
 • Μία (1) φωτογραφία
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όπου αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασκουμένου. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του ασκούμενου, επιπλέον απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του λογαριασμού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι φιλοξενεί τον ασκούμενο.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ στο Α’ εξάμηνο

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο των ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2016Β, θα γίνεται στο σύνδεσμο:

https://diek.minedu.gov.gr/

Το σύστημα θα ανοίξει τη Δευτέρα 5/9/2016 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00. Δεν θα δοθεί παράταση.


Οι ειδικότητες Α’ εξαμήνου που έχουν προκηρυχθεί για το ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης  από τη ΓΓΔΒΜΝΓ είναι οι εξής:

 1. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
 2. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
 3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
 5. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 6. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
 7. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
 8. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας

Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών.


Για να δείτε τις ειδικότητες όλων των ΙΕΚ πατήστε εδώ.

 Όσοι καταρτίζονται ήδη σε κάποια ειδικότητα στο ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την προθεσμία εγγραφών.